Tijdschrift september

Een groep vrijwilligers van regio Limburg volgde eind vorig jaar en begin dit jaar een seminarie van prof Dr. Van Steenkiste over het motiveren van leerlingen. Een betere motivatie heeft een dubbel positief effect: een gemotiveerde leerling behaalt betere resultaten en motiveert hierdoor ook de vrijwilliger. In het Auxiliatijdschrift van september kan u de samengevatte inhoud van dit seminarie ontdekken, samen met de tips van de vrijwilligers van regio Limburg!

Verder stelt de nieuwe secretariaatsmedewerkster van Auxilia, Martine Feyen, zich aan u voor.

Tot slot leest u meer over immersie-onderwijs, een onderwijsvorm waarbij vakken in een andere taal worden gegeven: vanaf dit jaar ook in Vlaanderen!

Tijdschrift maart

In het Auxiliatijdschrift van maart komen verschillende verhalen aan bod van de werking in de regio Leuven, waar twee derde van de begeleidingen als doel heeft steun te bieden bij het aanleren van het Nederlands, vooral bij anderstalige nieuwkomers. Zo leest u onder meer over de geslaagde inburgering van een Burundese familie in Herent en hoe een Syrische jongen (met Aramees als moedertaal) het Nederlands leert.

Verder ontdekt u ook de vertaling van een Russisch gedicht van Boris Pasternak.

Tot slot een tip: de website www.nederlandslezen.be verzamelt info over boeken in eenvoudig Nederlands. De website is bedoeld voor cursisten uit de basiseducatie en volwassenenonderwijs, en dus ook voor onze volwassen leerlingen die Nederlands leren.