Tijdschrift maart

In het Auxiliatijdschrift van maart komen verschillende verhalen aan bod van de werking in de regio Leuven, waar twee derde van de begeleidingen als doel heeft steun te bieden bij het aanleren van het Nederlands, vooral bij anderstalige nieuwkomers. Zo leest u onder meer over de geslaagde inburgering van een Burundese familie in Herent en hoe een Syrische jongen (met Aramees als moedertaal) het Nederlands leert.

Verder ontdekt u ook de vertaling van een Russisch gedicht van Boris Pasternak.

Tot slot een tip: de website www.nederlandslezen.be verzamelt info over boeken in eenvoudig Nederlands. De website is bedoeld voor cursisten uit de basiseducatie en volwassenenonderwijs, en dus ook voor onze volwassen leerlingen die Nederlands leren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *