Missie en visie

Missie

Auxilia vzw is een organisatie van vrijwilligers die leerhulp geeft aan personen in kansarmoede. We willen de kansen van onze leerlingen verhogen door onderwijs en persoonlijke aandacht te geven.

Visie

We willen onze leerlingen bewust maken van hun capaciteiten. We proberen te voorkomen dat hun leerprobleem of leerachterstand vergroot en we verhogen hun slaagkansen. We werken aan een beter gevoel, zowel op school als binnen het eigen gezin of op de werkvloer, en willen de zelfredzaamheid van onze leerlingen verhogen.