Doelgroep

We zetten ons in voor kansarme kinderen, jongeren en volwassenen. Beperkte financiële middelen zijn hierbij niet onze enige leidraad, ook een situatie kan kansarm zijn. Denk maar aan een lage opleiding van de ouders of de sociale situatie van het gezin.

Of er na een aanvraag een vrijwilliger kan worden ingeschakeld, hangt in de eerste plaats af van de motivatie van de leerling (en de ouders). Daarnaast kijken we altijd of wij de beste organisatie zijn om te helpen. Indien niet, proberen we de leerling door te verwijzen.

We bekijken elke aanvraag individueel.