Steun ons

Wij vinden dat iedereen recht heeft op onderwijs en om onze doelstelling te realiseren vragen wij jouw hulp.

Met een kleine gift kan je al veel betekenen: je steunt onze organisatie en zorgt dat we meer leerlingen een betere toekomst kunnen geven. Dankzij de hulp van onze sympathisanten slagen wij er jaar na jaar in om honderden leerlingen sterker te maken.

Elke gift is welkom op het rekeningnummer BE75 4310 0805 9151. Vanaf 40 euro kunnen we je een fiscaal attest bezorgen. Voor giften gedaan in 2020 bedraagt de belastingvermindering 60 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Bedrijven die ons willen steunen, kunnen contact opnemen via mail AUXILIA.