Lesmateriaal

Ben je op zoek naar geschikt lesmateriaal dan kan je inspiratie vinden in onderstaand document.
Online-lesmateriaal-(Word doc)

Xnapda zet voor beperkte tijd zijn filmpjes gratis online (tot alle kinderen van de lagere school weer naar school mogen)

E-inclusie biedt eenvoudige handleidingen voor digitale communicatie (Skype, Zoom, WhatsApp, …)